Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, tình hình thực hiện đề án 04 của Tỉnh ủy tại huyện Trùng Khánh.
Ngày 19/9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, triển khai thực hiện Đề án 04- ĐA/TU của Tỉnh ủy về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Trùng Khánh.
anh tin bai

Các đại biểu dự buổi làm việc

Công tác giáo dục lý luận chính trị và việc triển khai thực hiện Đề án 04 ĐA/TU được Huyện ủy Trùng Khánh triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra; tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; xây dựng, ban hành các kế hoạch; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát tại cơ sở. Từ năm 2022 đến nay Trung tâm chính trị huyện đã mở 50 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho trên 3.000 học viên, đội ngũ giảng viên. Thực hiện Đề án 04 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trùng Khánh đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được 1.370 cuộc, với hơn 61.000 lượt người tham gia, tuyên truyền phổ biến sâu rộng, qua đó nâng cao công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Cùng ngày Đoàn đã dự giờ một tiết học với nội dung bài giảng chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng quần chúng ưu tú tại xã Chí Viễn và Trung tâm chính trị huyện; kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án các bài giảng tại Trung tâm chính trị huyện.

Đánh giá kết quả đạt được của huyện Trùng Khánh, đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác giáo dục lý luận chính trị và thực hiện Đề án 04 của Tỉnh ủy, về công tác lãnh đạo chỉ đạo, bố trí con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm chính trị; phát huy những kết quả tốt đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận, thực tiễn với nội dung bài giảng./

Vũ Tới

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 323
  • Trong tuần: 10 456
  • Tổng lượt truy cập: 1090619
Đăng nhập