Đại hội điểm MTTQ xã Đàm Thủy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029
Ngày 27/2, Ủy ban MTTQ xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đại hội điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Dự hội nghị có đồng Nông Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện  ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và 80 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.
anh tin bai

Đồng chí Nông Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện  ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Đàm Thủy đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Trong 5 năm, MTTQ xã Đàm Thủy đã tham mưu, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền trên 25 triệu đồng, quỹ “vì người nghèo” được trên 74 triệu đồng, hỗ trợ xây mới được 09 nhà đại đoàn kết, 01 nhà sửa chữa với tổng số tiền 385 triệu đồng, huy động được hơn 500 ngày công, Từ năm 2019 - 2023, vận động được 598 triệu đồng, hỗ trợ xi măng cho bà con nhân dân làm đường giao thông nông thôn, cầu ra vùng sản xuất, các kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa,... góp phần làm cho diện mạo nông thôn được thay đổi, Đến hết năm 2023, xã đạt 11/19 tiêu chí. Trong năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng tỷ lệ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" qua các năm.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong  phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

anh tin bai

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đàm Thủy, khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội

Đại hội hiệp thương bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đàm Thủy, khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029  gồm 31 ủy viên. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 5 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Trùng Khánh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Vũ Tới

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập