Bế giảng lớp đảng viên mới.
Ngày 03/8, Trung tâm Chính trị huyện Trùng Khánh, bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 59 học viên.
anh tin bai

Các học viên dự buổi bế giảng

Trong thời gian hơn 14 ngày, từ ngày 18/7 đến ngày 03/8, các học viên được các báo cáo viên cấp huyện lên lớp và nghiên cứu về các chuyên đề theo quy định và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế xã hội; Phát triển văn hóa xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

anh tin bai

Đồng chí Lý Văn Du, Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi

Kết thúc lớp học, 100% học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 dành cho đảng viên mới./.

Vũ Tới

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập