Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2023
Ngày 15/11, Trung tâm Chính trị huyện Trùng Khánh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới lớp thứ 6 năm 2023. Tham gia lớp học có 54 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Các học viên tham gia lớp học

Trong thời gian 8 ngày các học viên được trang bị các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng; độc lập dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ của người đảng viên; chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

anh tin bai

Các học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng chính trị dành cho Đảng viên mới

Kết thúc lớp học, 100% học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Hà Bơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 222
  • Trong tuần: 10 355
  • Tổng lượt truy cập: 1090518
Đăng nhập