Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
Ngày 19/5, Trung tâm chính trị huyện Trùng Khánh đã tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi d­ưỡng kết nạp Đảng và Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, lớp thứ 4 cho 57 học viên là những quần chúng và Đoàn viên ưu tú của các Chi đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ trong toàn huyện.
anh tin bai

Các học viên tham gia lớp học

Trong thời gian học tập, các học viên được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với các chuyên đề cơ bản gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong phần nội dung về giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, các học viên được học tập và nghiên cứu 04 chuyên đề cơ bản.

Qua kiểm tra, đánh giá các học viên đều nắm được những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Đảng, các điều kiện để kết nạp vào Đảng, quyền và nhiệm vụ của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng, liên hệ với bản thân để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 100% học viên đạt điều kiện, trong đó học viên loại giỏi đạt trên 50%. Kết thúc lớp học, các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

anh tin bai

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên.

anh tin bai

Các học viên được nhận Chứng chỉ xếp loại Giỏi.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên có định hướng phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, đồng thời xác định và nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Hà Bơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 601
  • Trong tuần: 8 735
  • Tổng lượt truy cập: 920614
Đăng nhập