Kế hoạch Xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh năm 2023
UBND huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 02/3/2023 về xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh năm 2023.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sống đô thị thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền vững. Phát triển đô thị gắn liền với phát triển thương mại và cửa khẩu, tiến tới hình thành khu trung chuyển hàng hoá, logistic mang tầm quốc gia...Phát  triển đô thị kết  hợp  phát  triển  du  lịch  nhằm khai  thác  tối đa lợi  thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn huyện.

Cụ thể phấn đấu đến hết năm 2025, thị trấn Trùng Khánh đạt các tiêu chí đô thị loại IV, thị trấn Trà Lĩnh hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V và một số tiêu chí đô thị loại IV. Ưu tiên tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, các công trình hạ tầng xã hội nhằm tạo lập cơ sở cho việc hình thành đô thị. Thực  hiện  chỉnh  trang  các  tuyến  phố hiện  hữu  nhằm  xây  dựng  các  khu  phố văn minh, sạch đẹp, hiện đại.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập