Thông báo bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
Thực hiện Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.
anh tin bai

Để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Trùng Khánh đảm bảo quy định. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh thông báo bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành tại bộ phận Một cửa huyện Trùng Khánh, cụ thể như sau:
      I. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 02 thủ tục 
      1. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
      2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
      II. Thời gian thực hiện bãi bỏ: Từ ngày 13 tháng 02 năm 2023. 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập