Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, Chỉ thị 12 và văn hóa công vụ năm 2023.
Triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 338 ngày 31/12/2022 về Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, Chỉ thị 12 và văn hóa công vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Nhằm kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính, Chỉ thị 12 ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng (gọi tắt Chỉ thị 12) về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính và văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị: Qua kiểm tra kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn vướng mắc; xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục những hạn chế để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, Chỉ thị 12 và Văn hóa công vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 515
  • Trong tuần: 8 649
  • Tổng lượt truy cập: 920528
Đăng nhập