Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2023
UBND huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 03/3/2023 về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành,  các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Cao Bằng nói chung và huyện Trùng Khánh nói riêng; Tuyên truyền quán triệt, bám sát trọng tâm xuyên suốt, “Sự hài lòng của Nhân dân, của doanh nghiệp” góp phần xây dựng hình ảnh huyện Trùng Khánh văn minh, kiến tạo; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành  chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường sự hiểu biết, tham gia góp ý của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công do các cơ quan nhà nước cung cấp; khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí của người dân và doanh nghiệp trong việc tham gia các hoạt động công vụ.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 414
  • Trong tuần: 8 548
  • Tổng lượt truy cập: 920427
Đăng nhập