Họp tiểu ban thi đua khen thưởng, tuyên truyền, khánh tiết và đảm bảo hậu cần diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trùng Khánh năm 2023.
Ngày 01/8, Tiểu ban thi đua khen thưởng, tuyên truyền, khánh tiết và đảm bảo hậu cần diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trùng Khánh năm 2023, tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Đồng chí Chu Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu ban thi đua khen thưởng, tuyên truyền, khánh tiết và đảm bảo hậu cần diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, chủ trì hội nghị. 
anh tin bai

Thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về Diễn tập PCTT&TKCN năm 2023. Tiểu ban thi đua khen thưởng, tuyên truyền, khánh tiết và đảm bảo hậu cần đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo cơ quan, đơn vị và các thành viên bảo đảm các mặt công tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật… bảo đảm các điều kiện phục vụ nhiệm vụ Diễn tập PCTT&TKCN năm 2023.

Tại hội nghị, các thành viên đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung về tuyên truyền, trang trí, khánh tiết; thi đua khen thưởng và hậu cần của các cơ quan, đơn vị thành viên. Các thành viên cũng tập trung phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, thống nhất trên quan điểm, mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, lễ tân, hậu cần, phục vụ sinh hoạt, ăn, uống, ngủ, nghỉ, quân tư trang, kỹ thuật, tài chính, điện, nước, y tế, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, công tác thi đua, khen thưởng… bảo đảm chặt chẽ, phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chu Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu ban thi đua khen thưởng, tuyên truyền, khánh tiết và đảm bảo hậu cần diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, yêu cầu các thành viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến các tầng lớp nhân dân; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ cơ sở, vật chất, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật, hậu cần; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng… chuẩn bị chu đáo, an toàn tuyệt đối về người, tài sản, trang thiết bị kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao, thành công tốt đẹp./. 

Vũ Tới

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 511
  • Trong tuần: 8 558
  • Tổng lượt truy cập: 1024623
Đăng nhập