Tổng số: 6263
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
188/QĐ-UBND 20/02/2024 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
174/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
175/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 0
173/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
172/QĐ-UBND 15/02/2024 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Kéo Thin Lạn, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
165.QĐ-UBND 07/02/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
164/QĐ-UBND 07/02/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
163/QQD-UBND 07/02/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
264/CTr-UBND 06/02/2024 Chương trình Công tác tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
146/GPMT-UBND 05/02/2024 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Hùng Hậu được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Bản Tin, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...