Tổng số: 6447
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/CĐ-UBND 21/04/2024 Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
904/KH-UBND 17/04/2024 Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
462/QĐ-UBND 17/04/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
459/QĐ-UBND 17/04/2024 Quyết định Về việc bãi bỏ danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2027
Lượt xem: 0
Tải về 0
890/UBND-GT 16/04/2024 V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
453/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới bàn hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1201/KH-VP 16/04/2024 Kế hoạch duy trì áp dụng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
454/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
09/2024/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
881/UBND-VX 15/04/2024 V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...