Tổng số: 385
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
54/KH-UBND 29/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
Lượt xem: 0
Tải về 0
56/KH-UBND 29/02/2024 Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
52/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
53/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ tầng số) năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
48/KH-UBND 26/02/2024 Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
49/KH-UBND 26/02/2024 Kế hoạch hoạt động đối ngoại huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/KH-UBND 26/02/2024 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
44/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch tổ chức Ngày Hội Bảo tồn Vượn Cao Vít khu vực 03 xã: Ngọc Khê, Ngọc Côn, Phong Nặm, huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
45/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
43/KH-UBND 20/02/2024 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành