Tổng số: 214
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
83/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 15
30/01/2023
57/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022
Lượt xem: 27
13/01/2023
52/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 26
13/01/2023
18/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ ( ngoài thu tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 32
10/01/2023
6060/QĐ-UBND Quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 30
30/12/2022
5215/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 40
27/12/2022
5188/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành về thu nợ và rà soát lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Lượt xem: 47
26/12/2022
5186/QĐ-UBND Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 27
23/12/2022
5141/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 38
22/12/2022
5132?QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 39
20/12/2022
12345678910...
Cơ quan ban hành