Tổng số: 3724
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
118/UBND-VHTT Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023
Lượt xem: 0
02/02/2023
17/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới
Lượt xem: 1
02/02/2023
74/BC-UBND Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 31/01/2023
Lượt xem: 0
01/02/2023
71/BC-UBND Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 30/01/2023
Lượt xem: 7
31/01/2023
105/UBND-VHTT Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động lễ hội xuân Quý Mão 2023 đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 11
31/01/2023
83/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 15
30/01/2023
69/BC-UBND Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 29/01/2023
Lượt xem: 14
30/01/2023
68/BC-UBND Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 28/01/2023
Lượt xem: 15
30/01/2023
67/BC-UBND Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 27/01/2023
Lượt xem: 14
30/01/2023
65/BC-UBND Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 26/01/2023
Lượt xem: 15
27/01/2023
12345678910...
Cơ quan ban hành