Tổng số: 4718
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
116/KH-UBND 19/04/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
117/KH-UBND 19/04/2024 Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2024 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
176/BC-UBND 19/04/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến hết năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
656/UBND-VHTT 16/04/2024 V/v triển khai Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
112/KH-UBND 16/04/2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/CT-UBND 16/04/2024 Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
646/UBND-VP 15/04/2024 Công văn về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án Phát huy nguồn nhân lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới
Lượt xem: 0
Tải về 0
638/UBND-TNMT 15/04/2024 Công văn về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sau khi được cấp phép
Lượt xem: 0
Tải về 0
109/KH-UBND 12/04/2024 Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
110/KH-BCĐ 12/04/2024 Kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành