Tổng số: 3866
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
217/BC-UBND 24/03/2023 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 23/3/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
86/KH-UBND 23/03/2023 Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chính sách pháp luật và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
209/BC-UBND 23/03/2023 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 22/3/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
417/UBND-VHTT 22/03/2023 Về việc Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
206/BC-UBND 22/03/2023 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 21/3/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
323/QĐ-UBND 21/03/2023 Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
204/BC-UBND 21/03/2023 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 20/3/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
201/BC-UBND 20/03/2023 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 18/3/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
202/BC-UBND 20/03/2023 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 19/3/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
199/BC-UBND 17/03/2023 Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành