Tổng số: 4618
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
44/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch tổ chức Ngày Hội Bảo tồn Vượn Cao Vít khu vực 03 xã: Ngọc Khê, Ngọc Côn, Phong Nặm, huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
45/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
253/UBND-NV 22/02/2024 V/v triển khai văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ đợt 1 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
256/UBND-VP 22/02/2024 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 10/KH-UBND và khắc phục một số hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
227/UBND-NN 20/02/2024 V/v nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2024 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
228/HĐPH 20/02/2024 Công văn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
737//QĐ-UBND 20/02/2024 Quyết định Về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)
Lượt xem: 0
Tải về 0
43/KH-UBND 20/02/2024 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
14/TB-UBND 20/02/2024 Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
216/UBND-GD&ĐT 19/02/2024 Vv tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng Đơn vị học tập trên địa bàn huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành