Tổng số: 211
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2871/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua biên giới huyện Trùng Khánh đã đủ thời gian cách ly để theo dõi sức khỏe
Lượt xem: 93
04/09/2020
1129/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện Trùng Khánh đã đủ thời gian cách ly để theo dõi sức khỏe tại Trung tâm GDNN-GDTX Trà Lĩnh nhằm phòng dịch bệnh covid-19
Lượt xem: 110
27/05/2020
1130/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện Trùng Khánh đã đủ thời gian cách ly để theo dõi sức khỏe tại phòng khám đa khoa khu vực Đàm Thủy nhằm phòng dịch bệnh covid-19
Lượt xem: 101
27/05/2020
1094/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh đơn vị giao làm chủ đầu tư thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Lượt xem: 95
20/05/2020
01/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 95
05/05/2020
951/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn khối, cụm thi đua thuộc huyện Trùng Khánh năm 2020
Lượt xem: 103
28/04/2020
949/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP huyện
Lượt xem: 95
24/04/2020
948/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 107
24/04/2020
922/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 254
20/04/2020
921/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 269
20/04/2020
12345678910...
Cơ quan ban hành