Tổng số: 752
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
421/UBND-NV Về việc đẩy mạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính
Lượt xem: 105
25/05/2020
404/UBND-KT&HT Về việc báo cáo công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 86
21/05/2020
403/UBND-TNMT Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải phòng chống dịch bệnh
Lượt xem: 91
21/05/2020
400/UBND-TTVH Công văn đôn đốc phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền
Lượt xem: 96
21/05/2020
382/BCĐ Về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch Covid 19 đối với các sơ sở thực phẩm và bếp ăn tập thể của trường
Lượt xem: 100
19/05/2020
381/UBND-LĐTBXH Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình làm việc và xuất khẩu lao động 2020
Lượt xem: 99
19/05/2020
369/UBND-NV Về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 86
15/05/2020
361/UBND-VHTT Về việc cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức
Lượt xem: 96
15/05/2020
354/UBND-VP Về việc thực hiện các biện pháp trong giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời với khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 85
14/05/2020
332/UBND-NV Về việc rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước" năm 2020
Lượt xem: 98
08/05/2020
12345678910...
Cơ quan ban hành