Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
549/PĐTĐ-UBND Phát động thi đua phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành gắn với chuyển đổi số huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 92
22/04/2022
158/PĐTĐ-UBND Phát động thi đua Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2022
Lượt xem: 98
11/02/2022
265/PĐTĐ-UBND Phát động thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2021
Lượt xem: 94
05/03/2021
234/PĐTĐ-UBND Phát động thi đua Đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 92
26/02/2021
208/PĐPT-BCĐ Phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc " năm 2020
Lượt xem: 112
01/04/2020
25/PĐTĐ-UBND Phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020
Lượt xem: 118
14/01/2020
60/PĐTĐ-UBND Phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2018
Lượt xem: 158
24/01/2018
780/PĐ-UBND Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2017, nâng cao chỉ số cải các hành chính huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 143
14/11/2017
554/PĐ-UBND Phát động phong trào thi đua "Trùng Khánh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"
Lượt xem: 137
07/08/2017
40/PĐ-UBND Phát động phong trào thi đua "Trùng Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017
Lượt xem: 242
19/01/2017
12
Cơ quan ban hành