Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1033/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 64
06/12/2022
933/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 73
08/11/2022
863/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 73
13/10/2022
787/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 94
15/09/2022
694/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 83
08/08/2022
614/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 95
12/07/2022
502/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 112
08/06/2022
415/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 97
10/05/2022
334/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022
Lượt xem: 104
10/04/2022
336/CTr_UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022
Lượt xem: 87
12/03/2022
1234
Cơ quan ban hành