Tổng số: 4353
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
812/BC-UBND 27/09/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 26/9/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1951/UBND-VHTT 27/09/2023 V/v triển khai Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
Lượt xem: 0
Tải về 0
1952/UBND-NV 27/09/2023 V/v hướng dẫn thủ tục và cách tính kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND.
Lượt xem: 0
Tải về 0
262/KH-UBND 27/09/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 0
2721/QĐ-UBND 27/09/2023 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Nông Quang Pháo - Tổ 3, TT Trùng Khánh)
Lượt xem: 0
Tải về 0
1961/UBND-NV 27/09/2023 V/v thực hiện các phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh.
Lượt xem: 0
Tải về 0
807/BC-UBND 26/09/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 22-25/9/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
261/KH-UBND 26/09/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 (Dự án 6) Giảm nghèo về thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Lượt xem: 0
Tải về 0
260/KH-UBND 26/09/2023 Kế hoạch chi tiết Phân công thực hiện các nội dung tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
805/BC-UBND 25/09/2023 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 20-21/9/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành