Tổng số: 3621
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1054/BC-UBND Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2022
Lượt xem: 1
09/12/2022
1045/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 08/12/2022
Lượt xem: 0
09/12/2022
1044/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 07/12/2022
Lượt xem: 0
09/12/2022
5022/QĐ-UBND Quyết định Bổ sung thành viên thuộc Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023
Lượt xem: 2
08/12/2022
5021/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn ban biên tập và tổ thư ký Trang thông tin điện tử UBND huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 1
08/12/2022
1042/BC-UBND Báo cáo Công tác cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2022
Lượt xem: 0
08/12/2022
1041/BC-UBND Báo cáo Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Lượt xem: 0
08/12/2022
2085/UBND-CAH Về việc triển khai một số nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
08/12/2022
2082/UBND-VHTT Về việc chuyển Công văn số 472/CP-KGVX, ngày 02/12/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 4
07/12/2022
5014/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá,xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các xã,thị trấn trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 2
06/12/2022
12345678910...
Cơ quan ban hành