Nghị Quyết về danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Trà Lĩnh
Số ký hiệu văn bản 10/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Trích yếu nội dung Nghị Quyết về danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Trà Lĩnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm Nghị Quyết về danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Trà Lĩnh (2).PDF
Cơ quan ban hành