Nghị Quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2019
Số ký hiệu văn bản 11/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Trích yếu nội dung Nghị Quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm Nghị Quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2019.pdf
Cơ quan ban hành