Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 83/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 83 Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.pdf
Bảng cập nhật cấp độ dịch đến 29.01.2023.pdf
Bảng cập nhật cấp độ dịch từ 16.01 đến 22.01.2023.pdf
Phụ lục đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tính đến 29-01-2023.xlsx
Tờ trình số 14 của TTYT huyện.pdf
Tờ trình số 16 đánh giá cấp độ dịch từ 23.01 đến 29.01.2023.pdf
Cơ quan ban hành