Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 20/01/2023
Số ký hiệu văn bản 58/BC-UBND
Ngày ban hành 22/01/2023
Ngày hiệu lực 22/01/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 20/01/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 58 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 20.01.2023.pdf
Cơ quan ban hành