Kế hoạch Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 15/KH-UBND
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 15 Kế hoạch Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023.pdf
80. Quyết định kiện toàn đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thông tin.pdf
Cơ quan ban hành