Về việc tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Số ký hiệu văn bản 91/UBND-NV
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 91 Về việc tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí..pdf
Cơ quan ban hành