Về việc đôn đốc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Số ký hiệu văn bản 78/UBND-VHTT
Ngày ban hành 17/01/2023
Ngày hiệu lực 17/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 78 Về việc đôn đốc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền tết Nguyên đán Quý Mão 2023.pdf
Cơ quan ban hành