Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 46/BC-CTĐ
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 46 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.pdf
Phụ lục 1 BC tổng kết TĐ KT 2022 Cụm miền Đông.docx
Phụ lục 2 BC tổng kết TĐ KT 2022 Cụm miền Đông.xls
Cơ quan ban hành