Về việc phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện cấp xã
Số ký hiệu văn bản 64/UBND-VHTT
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện cấp xã
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 64 Về việc phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện cấp xã.pdf
Cơ quan ban hành