Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 11/01/2023
Số ký hiệu văn bản 35/BC-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 11/01/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 35 Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 11.01.2023.pdf
Cơ quan ban hành