Về việc Cung cấp danh sách thông tin cán bộ, công chức trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 17/UBND-NV
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc Cung cấp danh sách thông tin cán bộ, công chức trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 17 Về việc Cung cấp danh sách thông tin cán bộ, công chức trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành