Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 5215/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 27/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 5215 Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.pdf
_Phụ lục đánh giá cấp độ dịch COVID-19 đến ngày 25-12-2022.xlsx
Phụ lục đánh giá kèm theo Tờ trình sô 414.pdf
Tờ trình số 414 về đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của Trung tâm Y tế huyện .pdf
Cơ quan ban hành