Về việc báo cáo việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội
Số ký hiệu văn bản 2194/UBND-TCKH
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 27/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 2194 Về việc báo cáo việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội.pdf
Cơ quan ban hành