Quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành về thu nợ và rà soát lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Số ký hiệu văn bản 5188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành về thu nợ và rà soát lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 5188 Quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành về thu nợ và rà soát lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.pdf
Tờ trình kiện toàn nhân sự tổ công tác liên ngành.pdf
Cơ quan ban hành