Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 22/12/2022
Số ký hiệu văn bản 1115/BC-UBND
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 22/12/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1115 Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 22.12.2022.pdf
Cơ quan ban hành