Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/HU ngày 30/11/2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 330/KH-UBND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/HU ngày 30/11/2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 330 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr-HU ngày 30.11.2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ.TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị.pdf
Cơ quan ban hành