Báo cáo về việc hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 16/12/2022
Số ký hiệu văn bản 1092/BC-UBND
Ngày ban hành 19/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo về việc hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 16/12/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1092 Báo cáo về việc hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 16.12.2022.pdf
Cơ quan ban hành