Báo cáo Kết quả chính thức về rà soát đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1081/BC-UBND
Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả chính thức về rà soát đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1081 Báo cáo Kết quả chính thức về rà soát đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.pdf
Biểu 7,1 đến 1.11 kèm báo cáo chính thức.xls
Cơ quan ban hành