Kế hoạch Hoạt động Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 327/UBND-TCTTKDA
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hoạt động Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 327 Kế hoạch Hoạt động Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.pdf
PHU LUC Kế hoạch hoạt động Đề án 06 huyện.docx
Cơ quan ban hành