Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 326/KH-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 326 Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Trùng Khánh năm 2023.pdf
DANH SÁCH ý kiến góp CÁC CƠ QUAN cho dự thảo kế hoạch chuyển đổi số.docx
Xin ý kiến đóng góp dự thảo KH chuyển đổi số huyện trùng khánh năm 2023.pdf
Cơ quan ban hành