Về việc đăng ký nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính và tương đương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2122/UBND-NV
Ngày ban hành 14/12/2022
Ngày hiệu lực 14/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc đăng ký nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính và tương đương năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 2122 Về việc đăng ký nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính và tương đương năm 2023.pdf
Biểu báo cáo lan 2.xlsx
Cơ quan ban hành