Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1064/BC-UBND
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1064 Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành