Về việc đôn đốc thực hiện đối chiếu số liệu, trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 và gia hạn thẻ BHYT năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2114/UBND-BHXH
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc thực hiện đối chiếu số liệu, trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 và gia hạn thẻ BHYT năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 2114 Về việc đôn đốc thực hiện đối chiếu số liệu, trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 và gia hạn thẻ BHYT năm 2023.pdf
Danh sach No dong BHXH 09.12.xls
Cơ quan ban hành