Về việc Ủng hộ phong trào "Tết nhân ái" Xuân Quý Mão 2023
Số ký hiệu văn bản 2102/UBND-CTĐ
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc Ủng hộ phong trào "Tết nhân ái" Xuân Quý Mão 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 2102 Về việc Ủng hộ phong trào Tết nhân ái Xuân Quý Mão 2023.pdf
Công văn kêu gọi Tết Nhân ái Xuân Quỹ Mão năm 2023.doc
Cơ quan ban hành