Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1054/BC-UBND
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1054 Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2022.PDF
Cơ quan ban hành