Quyết định Bổ sung thành viên thuộc Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023
Số ký hiệu văn bản 5022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2022
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Bổ sung thành viên thuộc Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 5022 Quyết định Bổ sung thành viên thuộc Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023.pdf
Cơ quan ban hành