Báo cáo Công tác cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1042/BC-UBND
Ngày ban hành 08/12/2022
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1042 Báo cáo Công tác cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2022.pdf
Phụ lục II, III BC năm 2022.xlsx
Cơ quan ban hành