Về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2022
Số ký hiệu văn bản 1979/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1979 Về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11.2022.pdf
Cơ quan ban hành